Εισαγωγή:

Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός έχει σταθερά συνδέσει τη μάθηση με τη σχολική εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στην κλινική πράξη και τη βιβλιογραφία οι έννοιες μαθησιακή δυσκολία και σχολική αποτυχία χρησιμοποιήθηκαν αδιάκριτα, η μία αντί της άλλης, μέχρι πρόσφατα.

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία για την οποία οι γονείς ζητούν βοήθεια για τα παιδιά τους. Η σχολική αποτυχία του παιδιού που προέρχεται από τις μαθησιακές του δυσκολίες, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική του ανάπτυξη. Και αντίστροφα, οι διαταραχές της ψυχικής υγείας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις μαθησιακές του ικανότητες.

Η σχολική αποτυχία προκαλεί στο παιδί συναισθήματα απομόνωσης, ντροπής και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Το πλήρες κείμενο……