Οι ομάδες γονέων απευθύνεται σε άτομα που έχουν ως κοινό σημείο το ενδιαφέρον και την αγάπη προς τα παιδιά τους αλλά και τη διάθεση για ενίσχυση της προσωπικότητας τους. Έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την ιδιότητα του γονέα είναι μεικτές, συναντιούνται 2 φορές το μήνα με διάρκεια 1 ½ ώρα και ο μέγιστος αριθμός ατόμων 10-12.

Σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών, τη σχέση και επικοινωνία γονέα-παιδιού. Στην ομάδα αυτή κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες απόψεις των άλλων γονιών καθώς βέβαια και την άποψη του συντονιστή.

Δίνονται πληροφορίες και κατευθύνσεις πάνω στο εκάστοτε θέμα συνάντησης και μετά ακολουθεί συζήτηση που οδηγείται στο πώς ο γονιός εφόσον το επιθυμεί μπορεί να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του τις τεχνικές που προτάθηκαν από το συντονιστή. Η θεματολογία προσδιορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονιών της κάθε ομάδας.

Μέσα από τις συναντήσεις μας οι γονείς καταφέρνουν τα εξής:

  • Να κατανοήσουν τον ρόλο τους ως γονείς και να διαχειριστούν δικές τους δυσκολίες σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών τους.
  • Να αναπτύξουν την ικανότητα της επικοινωνίας και να έχουν κοινό τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων ως γονείς (μαμά-μπαμπάς)
  • Να αναπτύξουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά τους.
  • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά καταστάσεις κρίσης με τα παιδιά τους.
  • Να αναπτύξουν την έκφραση των συναισθημάτων τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους.

Οι ομάδες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται τα παιδιά ώστε να υπάρχει κοινό ενδιαφέρον ως προς τα θέματα των γονέων.

1. Ομάδα γονέων βρεφικής – νηπιακής ηλικίας
Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους ηλικίας (0 – 6 ετών) όπως π.χ. εκπαίδευση τουαλέτας, όρια, ζήλια, κλπ.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Ψυχολογία των νέων γονέων. Η επίδραση της προσωπικότητας και της στάσης των δύο γονέων. Βασικές ανάγκες του νηπίου: σωματικές, ψυχολογικές. Στάδια ψυχοκινητικής εξέλιξης, βάδισμα, ομιλία. Πνευματικές ανάγκες του νηπίου. Η ανακάλυψη του εγώ και η πρώτη κρίση προσωπικότητας. Η κοινωνικοποίηση του νηπίου. Το νηπιαγωγείο και η σημασία του.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Δυσκολίες στον ύπνο του παιδιού. Ο φόβος και το παιδί. Οι ερωτήσεις του παιδιού, το παιδί ρωτάει πώς γεννήθηκε. Η ζήλια. Οι ‘τιμωρίες’ και το παιδί. Το παιχνίδι, ζωτική ανάγκη του νηπίου.


2. Ομάδα γονέων σχολικής ηλικίας

Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους ηλικίας (6 – 12 ετών) όπως π.χ. σχολική επίδοση, εξωσχολικές δραστηριότητες, κλπ.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Είναι έτοιμο το παιδί για το σχολείο; Πνευματική, συναισθηματική, κοινωνική ωριμότητα. Προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο και ο ρόλος των γονέων. Η σχολική ζωή του παιδιού και η ένταξη στη σχολική ομάδα. Βασικές ανάγκες του παιδιού της σχολικής ηλικίας. Ο ελεύθερος χρόνος.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Το παιδί που δεν αποδίδει στο σχολείο-αίτια, παιδαγωγική αντιμετώπιση. Τι είδους βοήθεια μπορούν να προσφέρουν οι γονείς στο παιδί. Οι βαθμοί. Οι φίλοι του παιδιού. Το παιχνίδι – η κίνηση, οι ανάγκες του μαθητή. Το σύστημα μελέτης. Ο σχολικός προσανατολισμός, κλίσεις, ενδιαφέροντα. Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο.

3. Ομάδα γονέων εφηβικής ηλικίας
Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους ηλικίας (13 – 18 ετών) όπως π.χ. ανεξαρτητοποίηση, εξαρτήσεις, επαγγελματικός προσανατολισμός, χρήση διαδικτύου, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κλπ.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η προεφηβική και εφηβική ηλικία από βιολογική και ψυχολογική άποψη. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας. Πώς βλέπουν οι έφηβοι τους γονείς, τον εαυτό τους, το σχολείο, την κοινωνία. Πώς βλέπουν οι μεγάλοι τους εφήβους. Δεύτερη κρίση προσωπικότητας. Στάσεις των γονέων στα προβλήματα των εφήβων. Τα χρήματα, οι νυκτερινές έξοδοι, διαδίκτυο.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η σεξουαλική αγωγή και ο έφηβος. Οι φιλίες στην εφηβική ηλικία. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, σπουδές ανώτερης, επαγγελματικής παιδείας. Ο ψυχολογικά ώριμος άνθρωπος. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ωριμότητας. Ψυχολογική ενηλικίωση.