Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ένα μακρύ και τεκμηριωμένο ιστορικό ως μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας.Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων, προβλήματα που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις γίνονται συχνά το αντικείμενο της ψυχοθεραπευτικής διαπραγμάτευσης κι αντιμετώπισης.

Η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων που συμμετέχουν βοηθιούνται από αυτήν. Όταν έχει ολοκληρωθεί μια ομαδική θεραπεία, οι περισσότεροι θεραπευόμενοι έχουν μάθει πολλά για την ψυχική λειτουργία και το νόημα των συμπτωμάτων. Το επίπεδο οφέλους από την ομάδα εξαρτάται από το επίπεδο δέσμευσης του κάθε μέλους της. Συγκεκριμένα, η ομάδα πρέπει να είναι συνεκτική και τακτική.

Τα θέματα στα οποία εστιάζει, είναι: Διαχείριση Άγχους, Κατάθλιψη, Αγχώδεις Διαταραχές (κρίσεις πανικού, φοβίες), Αισθήματα κενού, Χαμηλή αυτό εκτίμηση, Διαχείριση Πένθους, Ψυχοσωματικά συμπτώματα, Χωρισμός, Θέματα σχέσεων, Έλλειψη ικανοποίησης, Παρελθόντα βιώματα, Δυσκολίες στον επαγγελματικό τομέα. Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και η διάρκεια είναι 2ώρη. Ο αριθμός των μελών της ομάδα είναι από 6 έως 10 άτομα με συντονιστές της ομάδας 2 θεραπευτές/ τριες. Υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια και διατήρηση του απορρήτου από τους θεραπευτές και από όλα τα μέλη της ομάδας. Η διατήρηση του απορρήτου είναι βασική αρχή και πιστοποιείται από όλους όσους συμμετέχουν στην ομάδα.