Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με του πολλαπλούς ρόλους που έχουμε σύμφωνα με τις σχέσεις που μας περικλείουν. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε ως σύντροφοι, γονείς, εργαζόμενοι, παιδιά, συνάδελφοι, φίλοι, … Έτσι λοιπόν τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετωπίζουμε ως άτομα μπορεί να αναφέρονται σε : ρόλους, έλεγχος και αποφυγή συγκρούσεων, βία(λεκτική – σωματική), όρια, διαζύγιο, δεύτερος γάμος, διεκδίκηση, επικοινωνία, αξίες, καταμερισμός ευθυνών, μοίρασμα αναγκών, συναισθητική επικοινωνία, χρήση – κατάχρηση αλκοόλ, ουσιών, ψυχιατρικές παθήσεις και την αντιμετώπιση τους.