Η συμβουλευτική εφήβων είναι μια συναισθηματική  – ψυχολογική διαδικασία που στόχο έχει να προσφέρει οδηγίες και συμβουλευτική για τους εφήβους και για τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν μέσα στη σχολική ή πανεπιστημιακή κοινότητα  και στις οικογένειές τους. Μέσα από την συμβουλευτική εφήβων υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης  και κατανόησης  «προβληματικών» συμπεριφορών. Τι είναι, πως και γιατί εμφανίζονται. Αντιμετώπιση κρίσεων στην εφηβεία (π.χ. κατάθλιψη και απόπειρα αυτοκτονίας στην εφηβεία, χρήση ουσιών)  Ψυχικές διαταραχές: συμβουλευτική και υποστήριξη ατόμου και οικογένειας.