Τομείς δράσης
  • Υγεία, ασθένεια και ποιότητα ζωής. Μοντέλα και προσεγγίσεις
  • Ψυχολογία ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ...
    Περισσότερα...
Η εφηβεία θεωρείτε από τις πιο κρίσιμες φάσεις ζωής. Βιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον/στην έφηβος/η. Όλοι μας ...
Περισσότερα...
Αναφέρεται σε μεθόδους παρέμβασης με ψυχολογικά μέσα, που στόχο έχουν την εξάλειψη υπαρχόντων συμπτωμάτων, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και ...
Περισσότερα...
Μέσα από την επιστήμη της Ψυχολογίας έχουμε την δυνατότητα να κατανοήσουμε των εαυτό μας (συναισθήματα, συμπεριφορές, σκέψεις) και τους συνανθρώπους ...
Περισσότερα...
Η Ψυχολογία ως επιστήμη μελετά την συμπεριφορά του ατόμου, εξετάζει τον τρόπο που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται το περιβάλλον που ...
Περισσότερα...
Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν αυτά που μας συμβαίνουν είναι «φυσιολογικά» ή όχι. Αν οι δυσκολίες μας με την οικογένεια μας, ...
Περισσότερα...
Η εφηβεία θεωρείτε από τις πιο κρίσιμες φάσεις ζωής. Βιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον/στην έφηβος/η. Όλοι μας ...
Περισσότερα...