Η Ψυχολογία ως επιστήμη μελετά την συμπεριφορά του ατόμου, εξετάζει τον τρόπο που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται το περιβάλλον που ζει και ενεργεί μέσα σε αυτό. Η Ψυχολογία όπως και κάθε άλλη επιστήμη είναι χωρισμένη σε διάφορους κλάδους οι οποίοι μελετούν την συμπεριφορά του ανθρώπου συνδυάζοντας θεωρίες και μεθοδολογία. Βασικοί κλάδοι της ψυχολογίας είναι η πειραματική, εξελικτική, κοινωνική, εργασιακή, υγείας, κλινική, αθλητική, εγκληματολογική, σχολική, γνωστική, βιολογική. Μέσα από τους ποικίλους κλάδους της Ψυχολογίας έχουμε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε την συμπεριφορά μας και τα βιώματα μας, ώστε να γνωρίσουμε τον τρόπο που αντιδρούμε, να ανιχνεύσουμε τις αιτίες της συμπεριφορά μας και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να μάθουμε να ζούμε καλύτερα με τον εαυτό και το περιβάλλον μας.