Τομείς δράσης

 • Υγεία, ασθένεια και ποιότητα ζωής. Μοντέλα και προσεγγίσεις
 • Ψυχολογία ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις (π.χ. διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, AIDS, άσθμα κλπ)
 • Πρόληψη και προαγωγή της υγείας
 • Αλληλεπίδραση βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων
 • Γνωσιακές και συναισθηματικές διεργασίες σχετικά με την υγεία και την ασθένεια.Επικοινωνία στο νοσοκομειακό πλαίσιο
 • Ψυχολογικές παρεμβάσεις σε θέματα σωματικής και φυσικής υγείας ασθενούς
 • Θέματα ψυχικής υγείας ασθενούς στο γενικό νοσοκομείο – Σωματόμορφες διαταραχές – Διασυνδετική
 • Συνοσηρότητα λόγω οργανικών και ψυχολογικών προβλημάτων
 • Το παιδί και ο έφηβος που νοσεί – Ο ρόλος της οικογένειας
 • Ψυχολογικές διαστάσεις στο χρόνιο πόνο
 • Νευρολογικές διαταραχές και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ασθενών
 • Στρες και υγεία, ο ρόλος της προσωπικότητας και των κοινωνικών μεταβλητών
 • Επαγγελματική εξουθένωση – Παρεμβάσεις στο προσωπικό υγείας
 • Μετατραυματική διαταραχή στρες
 • Πένθος και θάνατος
 • Θέματα άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου στο χώρο της Υγείας
 • Διαπολιτιστικά θέματα και υγεία

Η Ψυχολογία της Υγείας (Health Psychology) είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας που είναι αρκετά διαδεδομένος κυρίως σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Αμερική. Η ειδικότητα αυτή ασχολείται κυρίως με την προαγωγή και τη διατήρηση της υγείας, καθώς και την ανάπτυξη συνηθειών και συμπεριφορών που την προστατεύουν. Επίσης, μέσα στις αρμοδιότητες ενός ψυχολόγου της υγείας είναι η πρόληψη και η ολιστική θεραπεία της εμφάνισης ασθενειών. Συγκεκριμένα, η συνεισφορά αυτού του κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική σε χρόνιες ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Οι ειδικευμένοι Ψυχολόγοι Υγείας μεταξύ άλλων έχουν να φέρουν εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή, η οποία δεν είναι άλλη από την ανακοίνωση των κακών νέων (π.χ. διάγνωση θανατηφόρας ασθένειας) στον ίδιο τον ασθενή.

Επιπλέον, ένας από τους βασικούς στόχους της Ψυχολογίας της υγείας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών στο νοσοκομειακό χώρο και να αυξήσει την ικανοποίησή τους από τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζει το προσωπικό. Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή αυτού του κλάδου στη βελτίωση της σχέσης του ασθενή τόσο με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και με το οικογενειακό του περιβάλλον.

Όσο φιλόδοξοι και δύσκολα εφαρμόσιμοι κι αν φαίνεται ότι είναι οι στόχοι ενός ψυχολόγου υγείας στην ελληνική πραγματικότητα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι προωθούν ένα σύστημα υγείας ανθρώπινο, που στοχεύει στην ποιότητα ζωής και στην ικανοποίηση των ασθενών.

Η συνδρομή ενός ειδικού είναι, αδιαμφισβήτητα, χρήσιμη χωρίς, ωστόσο, να λησμονούμε πως το οικογενειακό περιβάλλον έχει ρόλο καταλυτικό στην ενδυνάμωση της ψυχολογίας και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.