Αναφέρεται σε μεθόδους παρέμβασης με ψυχολογικά μέσα, που στόχο έχουν την εξάλειψη υπαρχόντων συμπτωμάτων, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και στην ποιότητα ζωής του ατόμου που αναζήτα υποστήριξη. Ο θεραπευτής έχει ως στόχο την δημιουργία επαγγελματικής σχέσης με τον θεραπευόμενο ώστε να εξαλειφτούν τα συμπτώματα, την ανάπτυξη θετικής συμπεριφοράς και εξέλιξης της προσωπικότητας του ατόμου, μετατροπή δυσλειτουργικών διαδικασιών της συμπεριφοράς. Η Ψυχοθεραπεία ως βασικό στόχο έχει την προώθηση της ποιότητας ζωής του ατόμου και την βελτίωση του τρόπου ζωής σύμφωνα με τις αξίες του θεραπευομενου με σεβασμό στην διαφορετικότητα του κάθε ατόμου.

Για τους λόγους αυτούς η ψυχοθεραπευτική διαδικασία ασκείται από ειδικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, παιδο – ψυχιάτρους και ψυχολόγους) που πέραν των βασικών σπουδών τους έχουν εκπαιδευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο π.χ. Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική, Συστημική ψυχοθεραπεία, κ.α., την οποία και εφαρμόζουν στην κλινική πρακτική από αναγνωρισμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Το επάγγελμα του Ψυχολόγου άπτεται της δημόσιας υγείας, προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία με ειδική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, η οποία εκδίδεται και αφαιρείται από τις κατά τόπους Νομαρχίες και ισχύει για όλη την επικράτεια. Ο νόμος 991/1979 μάλιστα ορίζει στο άρθρο 12 ότι: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

Η άσκηση της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας δεν είναι νομικά κατοχυρωμένη. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό κριτήριο ο ψυχοθεραπευτής που θα σας αναλάβει να ασκεί ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα (ψυχίατρος, ψυχολόγος, παιδο – ψυχίατρος). Επειδή δεν έχουν όλοι οι ψυχολόγοι ψυχοθεραπευτική-κλινική εκπαίδευση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο/η ψυχολόγος που θα σας αναλάβει διαθέτει ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση.
Τέλος ο Ψυχολόγος δεν είναι Ιατρός και δεν έχει δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων. Αν χρειασθείτε φάρμακα θα σας παραπέμψει σε ψυχίατρο και θα συνεργασθεί μαζί του στη λεγόμενη συνδυαστική θεραπεία (φάρμακα και ψυχοθεραπεία).