Μέσα από την επιστήμη της Ψυχολογίας έχουμε την δυνατότητα να κατανοήσουμε των εαυτό μας (συναισθήματα, συμπεριφορές, σκέψεις) και τους συνανθρώπους μας. Από την βρεφική φάση μέχρι την γεροντική ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορους τύπους σχέσεων. Σύμφωνα με τις ικανότητες μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τα κίνητρα μας, πιθανά να μην επαρκούν για μια σωστή αντιμετώπιση των δυσκολιών και σε αυτό το σημείο να χρειαζόμαστε βοήθεια ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους παράγοντες που μας δυσκολεύουν. Να έχουμε την δυνατότητα να αισθανόμαστε ασφαλείς με τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας.