Συναντάται συχνότερα στα αγόρια. Ανήκει στις διαταραχές υπερκινητικού τύπου σύμφωνα με το ICD – 10. Βασικά χαρακτηριστικά της ψυχοκινητικής αστάθειας είναι η μειωμένη προσοχή και η υπερκινητικότητα.

Η μειωμένη προσοχή εκδηλώνεται ως γρήγορη εγκατάλειψη μιας μη ολοκληρωμένης ασχολίας, για να καταπιαστεί το παιδί με άλλη. Πρέπει να αποκλεισθούν αίτια, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος. Η υπερκινητικότητα εκδηλώνεται ως υπερβολική ανησυχία, φλυαρία, υπερβολικός θόρυβος, νευρικότητα, συνεχής κίνηση, ακόμη και σε κατάσταση που το παιδί θα έπρεπε να παραμείνει ήρεμο. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται βάσει του δείχτη νοημοσύνης και της δραστηριότητας των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας.