Περιοχές δράσης ανθρώπινων σχέσεων

Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με του πολλαπλούς ρόλους που έχουμε σύμφωνα με τις σχέσεις που μας περικλείουν. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε ως σύντροφοι, γονείς, εργαζόμενοι, παιδιά, συνάδελφοι, φίλοι, … Έτσι λοιπόν τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετωπίζουμε ως άτομα μπορεί να αναφέρονται σε