Συμβουλευτική Εφήβων

Συμβουλευτική Εφήβων

Η συμβουλευτική εφήβων είναι μια συναισθηματική  – ψυχολογική διαδικασία που στόχο έχει να προσφέρει οδηγίες και συμβουλευτική για τους εφήβους και για τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν μέσα στη σχολική ή πανεπιστημιακή κοινότητα  και στις οικογένειές τους. Μέσα από την