Τι είναι η Ψυχολογία της Υγείας ;

Τομείς δράσης Υγεία, ασθένεια και ποιότητα ζωής. Μοντέλα και προσεγγίσεις Ψυχολογία ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις (π.χ. διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, AIDS, άσθμα κλπ) Πρόληψη και προαγωγή της υγείας Αλληλεπίδραση

Τι μας προσφέρει η Ψυχολογία ;

Μέσα από την επιστήμη της Ψυχολογίας έχουμε την δυνατότητα να κατανοήσουμε των εαυτό μας (συναισθήματα, συμπεριφορές, σκέψεις) και τους συνανθρώπους μας. Από την βρεφική φάση μέχρι την γεροντική ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορους τύπους σχέσεων. Σύμφωνα με τις ικανότητες μας, τον

Τι είναι η Επιστήμη της Ψυχολογίας ;

Η Ψυχολογία ως επιστήμη μελετά την συμπεριφορά του ατόμου, εξετάζει τον τρόπο που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται το περιβάλλον που ζει και ενεργεί μέσα σε αυτό. Η Ψυχολογία όπως και κάθε άλλη επιστήμη είναι χωρισμένη σε διάφορους κλάδους οι οποίοι